torsdag 1. desember 2016

Når anerkjente fagmiljø håndterer sine traumepasienter som et "nødvendig onde" - bare for å få finansiering til sin forskning.

Slik kan de fortsette å rendyrke sin egen fortreffelighet - samtidig som de kan tillate seg i rent sinne å skalte og valte med allerede krenkede traumepasienter livskvalitet og psykiske helse. Går det virkelig an? "Jeg har ingen samtaler med pasienter. Mitt fokus er forskningen, så dine henvendelser sender jeg til jorunal-ansvarlig psykologspesialist Netland Simonsen": Overlege og Fagdirektør Ingunn Amble. Min mail oversvømmes av kjølige irettesettende og instruerende e-mailer fra overlegen. Aldri et forslag til løsning - aldri et svar på alvorlig spørsmål. Det gikk så langt at jeg måtte bloggere e-mailen hennes. Det ble i overkant for stor belastning - etter 3 mnd utrettelig forsøk på voksendialog.

Rådet for psykisk helse anbefaler: "Å være hyggelig er minst like viktig som å ha peiling når du skal hjelpe folk som sliter psykisk". "Gjør en anstrengelse for å bli klar over motivene bak dine handlinger".

Innledning:
Mine 3 bloggposter om ukultur med trakassering og mobbing i Modum Bad har spredd seg som ill i tørt gress. Jeg takker alle som har bidratt i samtalene og kunnskapsdeling i ettertid. Dette er viktig informasjon som må frem til dem som bestemmer, og ikke minst finansierer Modum Bad sitt "uvesen". Det er viktig for meg å vite hva de synes om de faktiske forhold jeg deler med mine medmennesker i sosiale medier.

Jeg har derfor henvendt meg til adm.dir i Helse Sør&Øst:
Adm.dir Cathrine M. Lofthus og Spesialrådgiver Maria Helene Powell

Helse Sør&Øst er finansieringskilden til Modum Bad. Modum Bad får millioner av våre skattepenger til sin virksomhet. Og når De langt i fra sørger for adekvat helsetilbud til mangfoldet av traumepasienter, og i hvert fall ikke dem som vil bli frisk nok til å kunne jobbe, ja da er denne bloggen viktig informasjon om hvordan våre skattepenger sløses bort på helsetilbud som ser på Pasienten som et Onde og som helst vil dyrke seg selv. Slik kan vi ikke ha det i velferdsstaten. Det bør være en forutsetning for offentlig støtte at helsetilbud innenfor psykisk helse bidrar til at pasienter blir rehabilitert tilbake til jobb. Modum Bad hevder å "fremme psykisk helse og livskvalitet" og hva er vel ikke bra for livskvaliteten mer enn en jobb. Men dessverre er Modum Bad med å stigmatisere de sykeste av traumepasientene - oss med Komplex PTSD med desorganisert tilknytningsskade og spiseforstyrrelser. Vi blir til og med oppgitt av Modum Bad. Å la oss vente i kø i minst 18 mnd er bare et element av flere Modum Bad opptrer med. Se punktene lenger ned i bloggen.

1.0 Kun belærende og irettesettende skriftlig kommunikasjon  - aldri voksendialog
Jeg fikk i forrige uke en underlig skriftlig henvendelse fra Overlege og Fagdirektør Ingunn Amble i Modum Bad.  Underlig fordi Fagdirektøren som hevder at forskningen tar all hennes tid, har vært involvert i mitt forsøk på løsningsorienter dialog knyttet til trakassering i kursdag 14.9.2016 – en trakassering som førte til mye baksnakking og ekskludering, og som jeg har påklaget pr brev.
 
Jeg har valgt å spille med åpne kort og delt ut 100-vis av sider med dokumentasjon om min Utviklingsprosess, hjemmearbeid, eget forskningsprosjekt -->  og forsøkt meg på voksendialog ansikt-til-ansikt og pr. mail siden 14.september - og nå er vi i desember og ukulturen knyttet til trakassering, baksnakking og ekskludering (100% faktiske opplevelser) formulert i denne bloggen fortsetter fra toppledelsen. Jeg begynner å bli sånn passe lei belæring og aldri løsningsorientering - eller en unnskyldning. Mine trofaste følgere av bloggen og på twitter nesten krever en unnskyldning fra Modum Bad. Men så voksne er de dessverre ikke - noen av topplederne eller møtelederne, og i hvert fall ikke Skuespilleren som skrek og hylte i utgangspunktet. Tro det eller ei!!
 
2. Og så skal "bukken passe havresekken".
 
Nå skal Forskningsdirektøren og leder for Traumepoliklinikken vurdere sin egen manglende vilje til løsningsorientert voksendialog og brudd på sentralt regelverk (---> se punktene som dukker opp lenger ned i bloggen). Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen, som deltok i trakasseringen på kursdag og Behandlermøtet, synes det fortsatt er greit at andre kursdeltagere sine behandlere i Behandlermøtet hyler og skriker og nærmest feirer at jeg ble trakassert og ekskludert. Dette er en form for selvforherligelse som mangler sidestykke, og alle mulige former for medisinsk etisk forankring. Medisinsk faglig etikk er et slags etisk regelverk knyttet til autorisasjonen Psykologspesialist og som skal gi oss pasienter, også  i Modum Bad, en slags garanti for nødvendig Pasientsikkerhet og - rettigheter.

Jeg vet ikke hvor mange telefonsamtaler jeg har tatt til Netland Simonsen for å fortelle henne at hun med sin medvirkning til mobbing rett og slett er slem. Hun har tydeligvis ikke noe indre kompass eller magefølelse for hvor langt og lenge man kan trakassere, ekskludere og drive med ondskapsfull passiv medvirkning. Det er jo egentlig hun som skal skamme seg. Men det gjør jeg: Den mest smertefulle og sosiale konstruerte følelsen av dem alle (ikke bare for komplexe traumepasienter) er skammen: "VERST AV ALT ER  SKAMMA". Men det skal visst ikke være noen voksendialog om løsninger og kanskje en unnskyldning. Men naiv er jeg ikke etter dette :-(
 

3.0 Jeg viser tillit og deler mine faktiske opplevelser for døve og døvere ører hos ansvarlige ledere og fagpersoner - alle som har de mandatene jeg ikke har. Og jeg redusert til  et onde for dem.

Denne traumebloggen har til hensikt og «gjøre livet og helsetilbudene bedre for traumepasienter med Komplex PTSD i dag og spesielt dem som kommer etter meg». Traumebloggen har de siste 3 bloggposter basert seg kun på mine faktiske opplevelser i Modum Bad, alle opplevelser jeg har forsøkt å få ansvarlige ledere og fagpersoner i samtale om siden 14.9.2016. Bloggen ER IKKE FIKSJON!

 Modum Bad velger 0 respons på alle mine alvorlige henvendelser (ramset opp i Klagen og i bloggen om igjen og om igjen) og praktiserer ikke Forvaltnings-loven mht svar på skriftlige henvendelser i form av notat, brev og e-mail. De hadde ingen tanker om å gi meg et adekvat svar på min klage iht Forvaltningsloven – så henvendelsen fra Helse Sør&Øst kom som en overraskelse på Modum Bad og de glemte hva de selv ikke har svart på. For meg var bistanden fra helseforetaket som sendt fra oven. Takk skal dere ha :-)

 Traumeposten inneholder smertefulle faktiske opplevelser som ansvarlige ledere og psykologspesialister i Traumepoliklinikken i Oslo og ledelsen i Vikersund, velger å snu ryggen til. Dette er avlorlig. Jeg blogger kun om faktiske opplevelser, der jeg er 100% sannferdig siden jeg ikke har fått respons på henvendelsene mine, noe som også er i strid med lovverket.

Bloggen er blitt lest med sjokk og vantro, og diskutert på Facebook, Twitter og Linkedin, alle dialogplattformer i den nye sosiale offentligheten som de fleste av oss deltar i til daglig (og som Modum Bad kunne VELGE Å DELTA I). Mange spør: «har du fått svar og unnskyldning fra toppledelsen i Modum Bad?» De blir mer sjokkert når mitt svar er nei. Modum Bad må selv ta ansvar for ikke å svare på alvorlige skriftlige henvendelser. Det samme med ukulturen knyttet til trakassering og baksnakking. Jeg ser meg derfor nødt til å komme med noen supplerende opplysninger jeg ber om oppmerksomhet på i neste avsnitt.

4 måneder med tillitsfull åpenhet til tross: 
Fortsatt ingen vilje til løsning, voksendialog - og ikke minst det jeg ønsker meg mest av alt: En ekte og uforbeholden unnskyldning fordi akkurat Modum Bad forstår hvordan det er å stå i min traumesmerte. De skal være nasjonalt kompetansesenter for de allerede mest krenkende av oss - komplexe traumepasienter. For mangfoldet av traumepasienter, som også er unike personligheter - medmennesker som har måtte vokse opp i en uverdig smertefull omsorgssvikt og ikke kan lastes for diagnosen. Desto større grunn til å behandle oss med skånsomhet, empati og evne til mentalisering i konstruktiv voksendialog. Men det vil de bare ikke. Og det synes toppledelsen i Modum Bad er helt greit.
 
Jeg har siden samtalen med Psykologspesialist Netland Simonsen - min såkalte Jorunalansvarlig  10 august 2016 valgt en åpen symmetrisk informasjonsprosess mht å etablere dialog og gjensidig tillit. Noe som er viktig i en alvorlig traumebehandlingsprosess som Stab-kurset på Traumepoliklinikken i Modum Bad er en vesentlig del av. Denne er avgjørende viktig for livskvaliteten i mitt liv som traumepasient med diagnosen Komplex PTSD med desorganisert tilknytningsskade og spiseforstyrrelser (også omtalt/opplevd som diagnosen Pariakasten). Jeg har satt meg som mål å bli helt frisk for å kunne fortsette Rehabilitert tilbake til jobb og karriere. Utviklingsprosessen- notatene fra 10.8.2016 er blitt referert til i skriftlig kommunikasjon minst 10 ganger og jeg forundrer meg over at ingen vil lese mine dokumenter og mailer for å forstå - rett og slett :-(.

 

4.0 UTVIDET Klage på Ukultur og lovbrudd à Supplement til 3 bloggposter om Modum Bad i Traumebloggen, samt skriftlig klage sent Modum Bad 1.november (forrige bloggpost).

 Jeg er overrasket over hvordan Modum Bad velger å ta seg til rette overfor meg som traumepasient med behov for å gjennomføre en alvorlig traumebehandlingsprosess. Prosessen er helt avgjørende for at jeg kan bli helt frisk og få tilbake livskvaliteten, men også for å kunne fortsette i en jobb og med en karriere som var preget av stor suksess før jeg møtte den harde veggen oktober 2005. Jeg opplever et Modum Bad som kan tillate seg å være kjølig og til tider fiendtlig og negativt kjølig innstilt til meg og mine bidrag på kursdager (møteledere som kan tillate seg å skrike og omtale meg med sårende og nedlatende personbeskrivelser er IKKE OK!).

 Det virker som om Modum Bad har gitt opp oss komplexe traumepasienter og at de mener vi har fortjent å forbli på Uføretrygd. Jeg er ikke enig!!

Den skriftlige kommunikasjonen i forkant av kursstart, i de 18 mnd jeg måtte være på venteliste er preget av «pekefingerbrigaden» og aldri noe «velkommen til kurs, beklager den lange ventetiden….».

Når Modum Bad samtidig med sin arrogante holdning til traumepasientene (viktigste strategiske målgruppe for Traumepoliklinikken i Oslo) kan velge å se bort fra skriftlige klager, noe som også bryter med etablert lovverk, så er det all grunn til at dere i Administrasjonen i Helse Sør&Øst skal reagere med det alvoret disse punktene fortjener:

1.    Trakassering og ekskludering fra Stab-kurs. Ukultur med baksnakking, sladder og manglende vilje til løsningsorientert dialog. Brudd på avtalerettslige prinsipper når viktige samarbeidsavtaler skal bringe til opphør. Les gjerne de forrige bloggpostene om ukulturen i selveste Modum Bad.

2.    Brudd på Forvaltningsloven når jeg sender skriftlige henvendelser i form av notater, brev og e-mail (fra 14.9.2016 frem til og med 25.11.2016 til ansvarlige ledere og psykologspesialist). Jeg kan iht lovverket forvente svar ila 14 dager. Klagebrev ble sendt med Apost 1.nov. De har ikke villet svare. Ei heller fikk jeg en kommentar til mitt forslag til forsoningsmøte 24.11.2016 kl 11 på Ahus. Husk at vi alle har en mobil og pc tilgjengelig, slik at tilbakemeldinger kan gjøres i NÅTID. Takk for at Dere tok kontakt med Modum Bad. Ellers hadde jeg fått 0 respons.
 
3.    Brudd på pasientsikkerheten og pasientrettigheter; medisinsk faglig etikk knyttet til autorisasjonen Psykologspesialistene Hanne Netland Simonsen og Marianne Klouman. Ikke bare ukultur, men også at de vender ryggen til når jeg gråter på Kurs som følge av trakasseringen til Skuespiller Anniken With og kollapser på gårdsplassen. Dette er meddelt Dem i klage og pr mail. 0 respons. Modum Bad hevder å «fremme psykisk helse og livskvalitet»: Gjelder ikke det for meg? Og siden skuespiller With skrek til meg, så skulle jeg ekskluderes??

4.    Brudd på folkeskikken;etisk regelverk for sosial omgang for psykologstudent. Studenten ville ikke hilse på oss kursdeltagere, ikke snakke med oss og hun gav aldri inntrykk av å være takknemlig for at hun kunne gjøre praksis i vårt kurs med å øve seg på Undervisning. Jeg beklager at en praksis som ledd i profesjonsutdannelse for psykologer ikke skal inneholde basis folkeskikk eller muligheter for å vise vilje til å kommunisere, bygge gjensidig tillit ei heller dele viktig kunnskap i dialog. Kunnskapen i og utenfor Modum Bad har KUN VERDI om den deles i relasjonell dialog. Denne praksisen burde underkjennes. Vi trenger ikke psykologer som ikke kan folkeskikk ei heller kommunisere med traumepasienter og andre strategiske målgrupper for den offentlige virksomheten.

5.    Manglende vilje til voksendialog og gjensidig løsningsorientering. Allerede i Utviklingsprosessen tok jeg opp hvordan Pårørendesamtalen utfordret taushetsplikten siden jeg ikke ønsker å bli eksponert som traumepasient for ukjente med mitt opprinnelige navn. Jeg fikk beskjed uten vilje til gjensidig løsning «hold deg unna». Er det virkelig slik kommunikasjonskultur Dere vil ha i Modum Bad – at pasienter som tar opp saklige spørsmål utenfor Malen skal bli ekskludert fra kollektivet Kurset?
 

6.    Urimelig lang ventetid før Kursstart. Jeg måtte stå i kø i 18 mnd. Det var omfattende forvern med mange gode og viktige spørsmål og tester. Jeg ble lovet 6-12 mnd ventetid fra Henvisningen i februar 2015. Jeg trodde Modum Bad var villige til å gi meg en sjanse, og at jeg ikke skulle oppleve det jeg kaller konseptet diagnosen Pariakasten; Vi som må vente lengst og helt til slutt siden vi er så kompliserte at de færreste behandlere vil hjelpe oss. Og vi må samtidig tåle den mest utilbørlige håndtering og kommunikasjon. Det er ikke ALLE OSS som er villige til å forbli på Uførestønad resten av livet. Jeg vil bli frisk nok og rehabilitert tilbake til jobb og karriere - det er viktig for min livskvalitet. Vil dere ikke respektere dette.
 
Dette er desverre er et utbredt fenomen i helse Helse Sør&Øst – noe dere får en pekepinn på hvordan om dere leser hele bloggen http://BtBtraumeposten.blogspot.com. Alle faktiske, 100% sannferdige, opplevelser som ingen ansvarlig ledere og fagpersoner i og utenfor Modum Bad vil samtale med meg om. Dette er alvorlig for Ledelsen i Helse Sør&Øst og dere bør gjøre noe avgjørende med kommunikasjonskulturen.   

7.    Manglende vilje til løsningsfokusert dialog og å skrive om OSS traumepasienter på en konstruktiv måte i ulike brev og på nettsiden. Jeg har tidligere opplevd en Psykologspesialist Katinka Salvesen iht Second Opinion som har kastet meg ut av samtalen siden jeg var uenig med vurderingen hennes, 6.1.2012 etter 10 minutters høytlesning. Like etterpå en avdelingsleder for traumeavdelingen i Viksersund Gun Abrahamsen som på 1,5 siders avslag på Henvisning lirer av seg ekstremt negative sårende personbeskrivelser februar 2012.
 
Vi har aldri møttes eller snakket sammen. Denne oven-fra-ned-arrogante tilnærmingen Modum Bad har i skriftlig dokumentasjon til sine traumepasienter av «typen Pariakasten» er ekstremt sårende og ikke minst re-traumatiserende. Min behandler Overlege i divisjon Psykisk Helsevern i Ahus, kommenterte denne kommunikasjons-atferden slik: «beklager Emma, men når jeg henvender meg til Modum Bad så er jeg livredd for hva jeg får tilbake – dette er bare så uverdig».
 
8.    Modum Bad må oppfordres til å inkludere nyere forskning og erfarings-kompetanse inn i sitt Stabiliseringskurs og samlet kommunikasjonsatferd. Jeg forsøkte meg med et bidra i denne anledning med å dele mitt Prestasjons Program knyttet til Utviklingsprosessen, som inkluderer Trening, tilrettelagt kosthold (for mine spiseforstyrelser), Restitusjon, Psykoedukasjon og Pusteteknikker med meditasjon/stressmestring for Overlege og Fagdirektør.
 
Dette er et program som ivaretar siste oppdaterte forskning i ulike fagbøker og «Healing the traumatized self. Cousiouness neuroscience treatment» (jeg har en litteraturliste på 30 fagbøker i Litteraturlisten i Utviklingsprosessen). Dette initiativet mitt på å «gi noe tilbake» ble ikke sett på med positive øyne. Nei Overlege/Fagdirektør påstår at jeg «ikke prioriterer Stabkurset godt nok». Ikke noe takk for tipset; Her har jeg et forslag med gode resultater, som omsetter råd fra siste oppdaterte forskning i praksis. Akkurat så arrogante er Modum Bad der de sitter komfortabelt oppe på pidestallen sin. Denne kulturen må Dere i Helse Sør&Øst gjøre noe med.  

En forskningsdirektør som ikke er interessert i erfaringskompetanse fra traumepasienter (den mest strategiske målgruppen) er virkelig et tankekors å reflektere over for Dere i Helse Sør & Øst. Jeg bidrar gjerne J

Avslutning:

Jeg har valgt å være grundig for at Dere skal forstå alvoret og treffe de rette beslutninger. Jeg er selv senior rådgiver innenfor mitt fagområde og jeg har i et langt yrkesliv drevet nettopp med Forskning&Utvikling. Jeg kan forvente at anerkjente fagmiljø innenfor traumebehandling og spiseforstyrrelser evner å se meg som et medmenneske bak min diagnose. Jeg beklager at jeg blir håndtert som Pariakasten og at det skal skrikes, ekskluderes, sladres og at jeg skal få skylda for dårlig stemning og kastes på dør. Dette uten at noen med ansvar vil ha løsningsorientert dialog med meg. Om ansvarlige ledere og psykologspesialister hadde vært villige og rause nok til dette: Det er min erfaring at det i utviklings- og omstillingsprosesser lett kan bli misforståelser og at vi kan gjøre feil som de menneskene vi er.  

Jeg som syk av krenkelser i barndommen;traumepasient må kunne forvente at fagpersonell med anerkjent ekspertise nettopp på dette "fagområdet" --> at Dere har evne til voksenadekvat dialog hvor også forsoning står på agendaen. Det er ikke greit at møteledere uten psykologikompetanse kan skrike, trakassere og ekskludere med ditto større skade for min del. Hvordan kunne dere ansette en inkompetent skuespiller fri for all fordypning i psykologi og psykiatrisk- terapeutisk - kompetanse om behandling av traumepasienter??
 
 ->Til å lede noe så alvorlig som et Stabiliseringskurs på Traumepoliklinikken - et kurs som er supplement og viktig bidrag i en alvorlig smertefull traumebehandlingsprosess. Modum Bad posisjonerer seg som "supplement til behandling i DPS" og forsøker dermed å unngå alle regler omkring "retten til helsehjelp" (behandlingen er terapeutens ansvar, mens Modum Bad forbeholder seg retten til å ta all honnør for de gode resultatene. Er dette utgangspunktet for at Modum Bad kan tillate seg slik utilbørlig kommunikasjon og håndtering, slik jeg opplever denne ekstremt smertefullt. Og: Må omsorgssvikten vare livet ut for oss komplexe traumepasienter??
 
Modum Bad har hatt anledning til «å rette opp situasjonen og inntrykket» siden 14.9.2016 hvor jeg har forsøkt dialog om gjensidige løsninger. Jeg har til og med invitert til samtale for at ansvarlige ledere, og/eller møteledere fra Kurset kunne komme og i det minste gi meg en unnskyldning. Men arrogansen i kulturen til Modum Bad tilsier at jeg ikke en gang skulle få en tilbakemelding på at «nei – det vil vi ikke», eller noe L

 
-----------------
Denne farsen fortsetter fordi det eneste svar jeg får fra ledere i Modum Bad er forunderlige mailer med belærende irettesettende påstander om at "du har gjort - du har sagt.... " nei ....> sånn god dag mann økseskaft hvor ingen får med seg innholdet i mailer, bloggposter, brev, notater delt ut i møter, hjemmearbeid på kursdager, forskningsnotat tilsendt i ren gjensidig tillitt.... "og slik går dagene" :-(

Bli gjerne med i debatten på @emmahansen1963 Takk for nettopp du engasjerer deg :-))
 

1 kommentar:

  1. Jeg får ikke helt tak i hva modum mener du "har gjort"? Tenker også at det er de ansatte som har ansvaret for behandlingen, og stiller meg skeptisk når de demoniserer deg slik.... de legger rett og slett ansvar over på deg, virker det som.

    SvarSlett