lørdag 19. november 2016

Varsel 4: Pasient-trakasserende ukultur i Modum Bad; Hvor traumepasienter som vil bli helt friske er uønsket, blir baktalt og raskt ekskludert.

Hvorfor må dere overse min bekymringsmeldinger og klage på trakassering, ekskludering og baksnakking?

Klage og bekymringsmeldinger er sendt til (i tiden 14.9 - 1.11)
- Styreleder og ny adm.dir (i 2017) Lars Erik Flatø  (adm.dir i Oslo Diakonale Sykehus)
- Adm.dri Ole-Johan Sandvand, olejohan.sandvand@modum-bad.no
- Overlege/Fagdirektør Ingunn Amble, ingunn.amble@modum-bad.no
- Personalsjef Einfrid Petersen Overleir, personalsjef@modum-bad.no
- Leder/psykologspesialist Marianne Klouman, Marianne.klouman@modum-bad.no
- Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen, hanne.netland.simonsen@modum-bad.no

Hvorfor velge den mest umenneskelige tilnærmingen til kommunikasjon med målgruppen Komplexe traumepasienter med desorganisert tilknytningsskade?

Innledning.
Mine 2 bloggposter om nådeløse ledere og psykologspesialister, trakassering, fordumming og sansefjas i Traumeklinikken til Modum Bad i Oslo har spredd seg som ild i tørt gress. Bloggen har 13000 lesere. Takk til alle som har kommet med viktige tilbakemeldinger og deltatt i dialogen. Dette er noen av tilbakemeldingene som også dokumenterer alvoret i denne bloggposten. Et alvor som bare vi traumepasienter ser og som ansvarlige toppledere og nøkkelpersoner i Modum Bad velger å snu ryggen til. Noen av kommentarene:
 • Det er like ille på Modum Bad sin traumeavdeling i Vikersund. Ref "Fordumming og sansefjas i Traumeklinikken til Modum Bad i Oslo".
 • Pasientene er kun et brikke i Modum Bad sin fokusering på forskning og dyrebare resultater. Ref. "vi pleier ikke å dele ut resultatene av de omfattende testene til pasientene.." 
 • Fagdirektøren vil ikke ta imot "viktig erfaringskompetanse" fra traumepasientene. Hvor relevant er "Forskningen" når ingen pasienter har vært involvert?
 • Motiverte pasienter som ser nytten av egeninnsats tas ikke seriøst og de blir ikke en gang sett på som mennesker. Diagnosen ødelegger for menneskesynet til Fagpersoner og ledere i Modum Bad. Deres omfattende kompetanse på traumepasienter og - behandling (se listen over ansatte høyt utdannede fagpersoner i Oslo og Viksersund) blir ikke brukt på adekvat helsehjelp til traumepasienter med ulike symptomtrykk og i ulike situasjoner.
 • Personalet duller, jatter, fjaser og fjoller med krenkende og deprimerte pasienter. Dette gjør dem både sykere og oppmuntrer dem til negativ atferd. De slipper å bidra i miljøet.
 • "Dette var virkelig sjokkerende uprofesjonell håndtering av deg Emma - Modum Bad og lederne spesielt har hverken respekt for din kompetanse eller deg som medmenneske. Jeg vet ikke hva jeg skal si" :Det var like sjokkerende for meg i behandlingsmøtet å bli servert konklusjonen om utkastelsen uten forvarsel og at andre pasienter sine behandlere kunne skjelle ut både deg og meg for at Skuespilleren skrek til deg. At det er en slik sladder-baksnakkingskultur i Traumepoliklinikken er virkelig sjokkerende. Ingen mening i dette!!
 • Alle pasienter må ha en individualterapeut - som gjør jobben. Modum Bad tar bare imot dem som nesten er ferdig behandlet. Og så tar de all æren for de gode resultatene (som tross alt indivdual-terapeuten har skapt i dialog med pasienten).
Modum Bad fremstår som et uvesen for traumepasienter som trenger dem og som ønsker å bli friske for å komme tilbake til utdanning og jobb. De sørger for at pasientene forblir på trygdeytelser. Det verste er at dette også er sløsing med våre skattepenger: Modum Bad før millionstøtte fra Helse Sør& Øst. Og ingen ansvarlige ledere eller psykologspesialister i Traumeklinikken i Oslo tar noen som helst tilbakemeldinger til etterretning - der de private virksomhetene i virkeligheten utenfor Modum Bad ville løst slike nådeløse personell fra kontrakten:

1. Klage/Varsel om trakassering, ekskludering àutkastelse fra STAB-KURS i Poliklinikken til Modum Bad i Oslo, 20.9.2016. Kort oppsummering i fravær av konstruktiv dialog.

«Modum Bad skal fremme psykisk helse og være et supplement til behandling»

 Omfattende skriftlige henvendelser med alvorlig innhold blir ikke besvart. Jeg har siden
14.9. og 21.9.2016 sendt dere skriftlige mailer med alvorlig innhold om trakassering fra skuespiller Anniken With i kursdag3 14.9.2016, som førte til hastig utkastelse av meg. Deres nådeløse ledere og psykologspesialister i Traumepoliklinikken (forrige bloggpost), valgte å utrope meg til syndebukk for With sin høylytte ordbruk. Hverken jeg eller min behandler Overlege i Psykisk Helsevern i Ahus, ble forelagt saken for å kunne stille spørsmål med mulighet å utfordre Deres hastige konklusjon i møte-dialog. Vi ble ikke innkalt til avtalemøte med mulighet for gjensidige tilbakemeldinger iht Resultat av Stab-kurset så langt. Nei!! Vi ble regelrett overkjørt! I denne bloggposten deler jeg derfor min eksakte versjon.

Det er fornedrende og krenkende å vita at Modum Bad valgte å informere Behandlingsmøte om meg som «problem» før hverken jeg eller min behandler kjenner til Deres konklusjoner. Det viste seg at Dere har hatt møte i lukkede møterom om meg. Og dere har tillatt at andres behandlere kunne komme med innspill og uhemmet sladder uten å dele sladderen og baksnakkingen med oss som "viktig tilbakemelding; misforståelse; utfordring". Ingen av Dere var tilstede i Kursdag 3 hvor det var Skuespiller Anniken With som høy-lydt skjelte meg ut på bakgrunn av at jeg delte "mine erfaringer med hjemmearbeidet" som var tema i første del av Kursdagen. Ikke viste jeg at det var en "Mal" for å kommunisere viktig arbeid med hjemmeoppgaver i kursdager, slik at skuespiller With kunne forstå. Jeg er ikke tankeleser!
 
Begrepet mobbing er allerede oppfunnet, og det foregår i de lukkede møterom i Modum Bad hvor pasientene ikke har tilgang. Denne mobbingen praktiseres av dem som i utgangspunktet skal drive helsehjelp til dem som er syke av andres krenkelser: De ansvarlige ledere og nøkkelpersoner i traumepoliklinikken i Modum Bad.
 
Kunnskapen om alt som har foregått i de lukkede møterom av sladder, baksnakking og beslutningstaking basert på kun en side av saken, oppleves SÅÅÅ uverdig og fornedrende. Er dette en trakasseringskultur som vi kan anerkjenne skal foregå i selveste Modum Bad?
Og som om ikke det er nok: 

I etterkant av Behandlingsmøtet velger Modum Bad sannelig å møte alle mine henvendelser 0 respons. Dette gjelder også mail hvor jeg ber dere slutte med «baksnakkingen av meg»: bruke min behandler sin tid på telefonen og aldri samtale med meg. Bare snakke OM meg. Jeg har sagt ifra på de måter jeg kan pr mail og brev. Jeg minner om at Forvaltningsloven gjelder iht svar på skriftlige henvendelser. Det vil si jeg har krav på skriftlig svar etter 2 uker.
 
Er Modum Bad unntatt alt lovverk, sammen med folkeskikken??

Jeg har ansvaret for min behandling og utvikling. Den den er beskrevet i den skriftlige om omfattende Utviklings-prosessen som ble diskutert med dere før kursstart (møte 10.8.2016 kl 10) og er scannet inn i min Jorunal. Her beskriver jeg i detalj hvordan jeg ser muligheten med Stab-kurset for å kunne bli rehabilitert tilbake til jobb og karriere.   

«Kvinner trakasserer gjennom ekskludering og usynliggjøring (sladder og baksnakking) med hersketeknikker».

 2.    Dere ville ikke høre min versjon i konstruktiv dialog. Her er den.

Modum Bad har selv valgt situasjonen og alvoret i denne der de velger ekskludering og ikke dialog. Alvoret er av en slik karakter at jeg se meg nødt til å dele min versjon av «saken» i denne bloggen. Jeg valgte å være den voksne etter kursdag 3 der jeg forsøkte å få til løsningsorientert dialog med skuespiller With allerede i etterkant av 14.9.2016.

Jeg møter alltid godt forberedt til kursdager. Jeg har brukt mye tid til hjemmearbeid, og jeg er presis iht rammer og regler for kursdager. Selv daglig leder Klouman har i forkant av kursstart spurt meg på høyttalende telefon «vil hun gjøre lekser da»?? Jeg har levd et helt liv for å begeistre andre og gjøre meg fortjent til respekt og anerkjennelse. Derfor har tilbakemeldinger blitt så viktig, og jeg er i overkant opptatt av å innfri andres forventninger til meg. Før kursstart har jeg måtte vente på liste i 18 md L

Her er kursdagen 14.9.2016 i korte trekk:

·        Jeg om mine med-kursdeltagere møter opp i god tid til kursstart. Vi har fått strengt instruerende brev med klare «instrukser», og advarsler om straffegebyr dersom vi ikke møter opp til tiden. Vi sitter som tente skolelys alle sammen J

·         Skuespiller With møter 10 min for sent, og andre kursdeltagere lurer på hvorfor. De får ikke noe svar. Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen har inntatt observatørrollen, og bare ser rett frem.

·         Jeg er den første som rekker opp hånden for å dele mine «erfaringer med hjemmearbeid» på 5 sider. Jeg har markert de 3 viktigste punktene å dele.

·        Jeg starter med å dele min fortolkning av hjemmearbeidet, men blir avbrutt mitt i første setning av en sint skuespiller. Jeg ber om å fortsette, men nektes dette av en sint skuespiller som lirer av seg negative og nedlatende personbeskrivelser og hyler ut «nei, nei – jeg er flink – du har ingen tillit til oss… osv». Psykolog-spesialisten observerer. Hun driver på med passiv medvirkning til trakassering.

 «Det er ikke til å fatte at velutdannede mennesker kan oppføre seg sånn»!!
 • Jeg gjør forsøk på å fortelle Skuespiller With at jeg ikke finner meg i hennes negative  person-karakteristikker, og ber samtidig Psykologspesialist Netland Simonsen om å gripe inn og hjelpe meg. Noe hun ikke gjør. Hun forblir taus. Jeg skriker ikke - det er det skuespilleren som gjør i ren affekt og med store affekter. En kursdeltager løper ut.
 • Skuespiller With fortsetter å spørre en etter en kursdeltager om de har noe å dele. De har lite å dele siden ingen andre enn meg gjør hjemmearbeid. Skuespilleren stopper ved meg. Jeg blir aldri spurt og får aldri noen anerkjennelse. Andres bidrag som i hovedsak var «jeg klarte å gå alene på kafe» blir belønnet med «takk for at du deler. Lykke til med prosessen». Jeg blir oversett og ekskludert i runde etter runde bordet rundt resten av første kurstime (45 min). Jeg gråter mine modige tårer av all nedverdigelsene og skaden som er blitt større (retraumatisert og krenket).
«Vi gjør ingen en tjeneste når vi roser dem som under-presterer. Kursdeltagere skal rehabiliteres til virkeligheten utenfor Modum bad iht sine målsettinger om at «jeg vil ikke ha det slik lenger»»(unisont fra alle kursdeltagere på første kursdag).

·         Når psykologspesialist Netland Simonsen starter sin undervisning etter pausen, så fort setter ekskluderingen og hersketeknikkene. En etter en blir spurt om de har spørsmål og forstår. Jeg blir oversett og aldri spurt: Jeg har nå på synlig vis blitt plassert i skammekroken på den ene siden av bordet. På motsatt kant sitter 5 kursdeltagere og glor på meg. På endene siter møtelederne og en student med sinte øyne.

 • Jeg føler meg som en «apekatt i bur». Dette er ydmykende, krenkende og re-traumatiserende. Tårene mine renner. Dette er samtidig sjokkerende siden denne «utilbørlige kommunikasjonen og håndteringen av min smerte» foregår i selve Traumepoliklinikken til Modum Bad.
Etter en drøy time i skammekroken spør jeg psykologspesialisten «får jeg ikke lov å si noen ting». Da får jeg lov å konkretisere Undervisningen med praksis sett fra en traumepasient sin side. I min Utviklingsprosess har jeg bl.a en Litteraturliste med 30 ulike fagbøker knyttet til behandling av Komplexe traumer og desorganisert tilknytningsskade. Jeg er godt informert på akademisk nivå, og jeg kan på folkelig vis konkretisere viktig kunnskap med traumepasient-perspektivet. Det gjør aldri møtelederne, der de mer vil «snakke oss til rette», og ikke forankre viktige kunnskapselementer i en alvorlig og smertefull traume-behandlingsprosess. Jeg leser oppdatert forskning i form av forskningsartikler og fagbøker som en del av psykoedukasjonen og støtten i hjemmearbeidet.


·         Det er ikke lov å stille spørsmål til Undervisningen når skuespilleren holder den. En annen kursdeltager har sittet på sidelinjen og mer eller mindre skreket ut «jeg forstår ikke hva du sier – hva er skam». Dette uten å få svar fra møteleder. Jeg bidro med nyttig kunnskap. Bare les mine hjemmearbeid. De er gode supplement til Manualen og forklarer hva det konkret innebærer å jobbe seg «tilbake til Nåtid».

·         Når kursdag 3 er over går jeg bort til Skuespiller With for å rydde opp i misforståelsene, og for å dele hvor mye hun «gjør skade større med sine krenkelser, noe du burde forstå som jobber i Modum Bad». Hun snur ryggen til meg og går demonstrativt ut av møtelokalet. Jeg kollapser av skam og uverdig ekskludering/ trakassering på gårdsplassen. Dette er tydeligvis ok for Traumepoliklinikken i OsloL

«Mange av oss har blitt oppdratt til å be om unnskyldning når vi har gjort andre urett». Modum Bad sitt verdisyn: «Mennesket er skapt med en absolutt og uendelig verdi. Med helhetlig syn på menneskets likeverd og respekt for integritet».

 Jeg har bred erfaring med utviklings- og omstillingsprosesser i min karriere. Jeg vet hvor mye indre motstand de representerer, og at det derfor er viktig å rydde opp i misforståelser og potensielle konflikter umiddelbart før de blir store konflikter. Dette fordi «vi er bare mennesker og vi gjør feil». Vel vitende om at en sak ofte har mer enn 2 sider. Jeg var den voksne som ville rydde opp i misforståelser og opplevd trakassering. Det ville ingen av møtelederne etter kursdag 3. Dette beklager jeg!!

 Denne krenkelsen blir ikke noe bedre av at min behandler i sjokktilstand forteller meg at jeg er blitt kastet ut av STAB-KURSET. Hun fikk ingen forvarsler og hun ble sjokkert av at jeg ble tema i behandlingsmøtet, hvor andre pasienters behandler var sinte både på henne og meg. Min behandler og meg ble ikke innkalt til samtale før beslutningen ble tatt. Og det er sjokkerende å kjenne til all sladder, baksnakking og beslutningstaking tatt i affekt og på en alt for forhastet måte - sånn 5 minutter før Behandlingsmøte.

Skuespiller With mangler sentral kunnskap og vilje til konstruktiv problemløsning i dialog. I tillegg til viktig psykiatrikompetanse om traumebehandling og om hvordan det er å ha diagnosen («Pariakasten») komplex PTSD med desorganisert tilknytningsskade og spiseforstyrrelser. Hun er ikke faglig egnet til å være møteleder og holde Undervisning i viktige Stabiliseringskurs som et ledd i en alvorlig og smertefull traumebehandlingsprosess for oss med diagnosen "pariakasten": komplex PTSD med desorganisert tilknytningsskade og spiseforstyrrelser.

Og når hun kan tillate seg å skrike og anklage pasientene på kursdager, så kan man lure på hva Modum Bad egentlig mener med disse «forestillingene»? Det er på ingen måte adekvat voksenrelatert supplement til behandling. Det er en drøy påstand å mene at jeg ikke har tillit. Da henviser jeg til Utviklingsprosessen som er arkivert i min Jorunal.

Jeg hadde forventet en samtale hvor møtelederne uforbeholdent ber om unnskyldning og vi samtaler om hvorvidt jeg skal få anledning til å fortsette denne min viktige traumebehandlingsprosess med utgangspunkt i en annen gruppe av Stabiliseringskurs.

 3.    Modum Bad er i utakt med avtalerettslige premisser og profesjonell informasjons-prosesser.  Er dere unntatt alt lovverk og anstendighet?

 Jeg valgte å være den voksne Emma som ville løse opp i misforståelsen i etterkant av kursdagen. Skuespiller With valgte å vise meg ryggen med ingen vilje til dialog. Jeg ser meg derfor nødt til å minne om sakens alvor, og ikke minst de smertefulle og alvorlige konsekvenser denne baksnakking og utkastelsen av meg har hatt for min livskvalitet og psykiske helse.  At nådeløse og hensynsløse ledere og psykologspesialister i Modum Bad (samlet "ledelsen har bestemt") velger den mest umenneskelige og forhastede måten å kaste meg på dør, betyr ikke at mitt behov for Stabilisering ikke er tilstede iht Henvisning fra Overlege i Psykisk Helsevern i Ahus.

Dere posisjonerer Modum Bad til å være «supplement til behandling».

Denne posisjoneringen innebærer også at dere ikke har mandat til å avgjøre hva slags behandling jeg trenger, ei heller hva slags påkjenninger jeg tåler eller ei. Dere er velkommen til å gi oss råd. Og dere må kunne vise mer velvilje til konstruktiv dialog i møte hvor de ulike aktørene i «sakens anledning deltar». Jeg ble lovet en samtale med møtelederne i etterkant av Behandlingsmøtet 20.9.2016. Jeg var i god tro om at den potensielle konflikten skulle løses i dette møtet. Med ditto enighet om forventninger til kursdager, samt hva som er greit å kommunisere på kursdager og hva vi samtaler om i lukkede møterom utenfor kursdager. Avtale pr telefon 15.9.2016.

Denne avtalen ble avbrutt pr telefon til meg kl 8.00 før Behandlingsmøtet. I denne samtalen spurte jeg Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen om «blir jeg samtaleemne i behandlingsmøtet?». Hun svarte «nei – vi skal bare snakke om rammer og regler». Dette viser seg i ettertid å være ren løgn. Fakta er at hun ikke klarer å innrømme hverken all sladder, baksnakking, beslutningstaking og agenda for Behandlingsmøtet.  

Utrolig men sant!! Og så viser det seg at psykologspesialist Netland aksepterer at jeg er gjenstand for sladder, baksnakking og negativ omtale i Behandlingsmøte - et møte hvor min behandler er til stede og ikke får anledning til hverken å gripe inn, komme meg til unnsetning ved å dele min positive bidrag i kursdager - ei heller på stille viktige spørsmål knyttet til min hastige og umenneskelige utkastelse.Snakk om å være ekstremt uprofesjonelle. Trenger dere ikke være det? Er ventelistene så omfattende at dere kan tillate dere å være på deres mest umenneskelige, forhastende og uprofesjonelle vis??

 
Uansett: Jeg og mine medpasienter kan forvente at Modum Bad velger å følge profesjonell tilnærming til skikk og bruk, hva angår å bryte viktige avtaler. Jeg er juridisk skolert, og har tidligere hatt ansvar for et stort mangfold av samarbeidsavtaler.  Jeg var i god tro når dere innkaller meg til konstruktiv dialog. Dere valgte å avlyse dialogen. Møte burde blitt avholdt, og med min behandler til stede, sammen med meg og møtelederne for mitt Stab-kurs 2.

 Min behandler og jeg burde blitt kalt inn til avtale/samarbeidsmøte. Det er min behandler og meg som har mandat iht hva som er god behandling for meg og hva jeg tåler av utilbørlige påkjenninger fra en skrikende Skuespiller Anniken With. Som et minimum burde vi blitt gitt anledning til å utfordre konklusjonen/deres råd med den kunnskapen Vi har om meg og min progresjon i terapi, behov for stabilisering med fokus på rehabilitering tilbake til jobb, kompetanse på grupper og ledelse, samt udelt fokus på hjemmearbeid og kommunikasjonsatferd på kursdager.
 
Min behandler og meg selv forventer at Modum Bad snarest deltar i et  møte hvor dere erkjenner sladderen og baksnakkingen som har foregått i etterkant av kursdag2, tiden frem til behandlingsmøtet og i behandlingsmøtet. I dette møte må dere nesten forklare hvorfor ikke andre kursdeltageres behandler har fått veiledning om å la deres pasient ta ansvar for sine reaksjoner og reaksjonsmønster når de blir trigget. Noe som jo står sentralt i STAB-KURSET. Det er ikke profesjonelt at behandlere som hverken kjenner meg eller var til stede i kursdag få ha den "avgjørende kommentaren" som fører til at jeg skal ekskluderes. Husk det var Skuespiller With som skrek i affekt til meg. Jeg tok imot med sjokk og tårer :-(
 
Jeg beklager i sterke ordelag at jeg IKKE FIKK noen som helst kunnskap om hva Modum Bad hadde bestemt iht min skjebne og traumebehandlingsprosess, før dette ble presentert i Behandlermøte. Denne «omtalen» forlenger opplevelsen av krenkelsene som startet allerede på kursdag 3, 14.9.2016. I Behandlermøte valgte Dere å presentere deres hastige konklusjon for en Overlege som ble dyps sjokkert over beslutningen (tredd ned over hodet på oss) og den negative atferden fra andre behandlere som Modum Bad tillater i en sladder- og - baksnakkingskultur som krenker de allerede krenkede.

I Behandlingsmøtet ble min behandler i tillegg «bundet på hender og føtter»: Hun ble nektet en anledning til å stille spørsmål om "hva er det som foregår her", med en mulighet for å gripe inn og justere "det etterlatte inntrykket" på mine vegne, og samtidig få anledning til å få utdypende svar på  HVORFOR- Hva er årsaken? Dere satte en stopper for dette med at «ledelsen har bestemt»!! Ingen andre profesjonelle virksomheter ville ha anerkjent slik atferd i viktige beslutningsmøter. Og jeg beklager på det sterkeste at alle mine varsler og klager på denne smertefulle trakasseringen har blitt overhørt og oversett av ansvarlige toppledere og nøkkelpersonell sentralt i Modum Bad. Hvordan ville du reagert?

4.    Jeg vil oppfordre Dere til å ta alvoret inn over dere og reflektere over læringen deres valg av kommunikasjon og håndtering representerer.

 Det er virkelig alvorlig å bryte en krevende og alvorlig traumebehandlingsprosess med den mest forhastede og smertelig umenneskelige måten Dere har valgt. Sånn 5 minutter før Behandlingsmøtet 20.9.2016 kl 8.30 i Traumepoliklinikken i Oslo. Og med påfølgende 0 respons på samtlige skriftlige henvendelser. Gjelder ikke lovverket i Modum Bad?

Dere har valgt å la meg vente i 18 måneder på venteliste før dere finner meg verd å hjelpe med STAB-KURS. Tror dere at vi med komplex PTSD bare kan vente i det uendelige? Og hva slags kvalitet er det på spørreinstrumentene gjennomført i 10 timers samtaler i Forvern..??
 
Min diagnose er Komplex PTSD med desorganisert tilknytningsskade og spiseforstyrrelser. I mitt skriftlige beskrivelse av Utviklingsprosessen (10.8.2016) så deler jeg med dere min smerte knyttet til sosial, fysisk, psykologisk og verdighetsrelatert mestring tilbake til Nåtid. Jeg har valgt en åpen informasjonsprosess overfor dere fra første forvern-samtale, og gjennom 18 mnd på venteliste før kursstart 31.8.2016.
 
Det vil si at jeg samtidig valgte bort å ha sommer- eller høstferie. Dette fordi det var så viktig for meg å forberede og investere i Stab-kurset på mitt mest grundige og profesjonelle vis (store suksesser med omfattende strategiske utviklings- og omstillingsprosesser i et mangfold av bransjer): Utvikling av min livskvalitet til en «normal hverdag fri fra traumer, stress og bekymringer».

 
Jeg tillater meg å oppfordre dere til å PRIORITERE å reflektere og VURDERE følgende:
 • Ta en time-out for å definere hva Modum Bad skal være for mangfoldet av traumepasientene. At vi er unike medmennesker som er krenket som følge av å ha måtte overleve en ekstrem smertefull omsorgssvikt i barndommen. Det er ikke greit at ansvarlige ledere, fagpersoner og nøkkelpersonell opptrer utilbørlig, uprofesjonelt og gjør en smertefull situasjon mer krevende.
·        H va er det i kulturen til Modum Bad som gir anledning til at velutdannede Personalet kan oppføre seg slik dette notatet representerer? Hva kan dere forbedre til det beste for mangfoldet av traumepasientene? Enten de skal tilbys Stabiliseringskurs eller døgnopphold.

·         Det er «vanlig» at profesjonelle virksomheter omformer sin visjon og verdier til adekvate leveregler, holdninger og handlinger som skal prege kulturen for hvordan:          

o   Dere på mest empatiske vis kommuniserer med traumepasienter med stort overaktivert symptomtrykk. Vi kommuniserer og knytter oss samtidig til hverandre. En desorganisert tilknytningsskade er smertefull hver dag!

o   Dere praktiserer et minimum av «folkeskikk» knyttet til det å hilse, ville samtale, ville utvikle en psykologisk kontrakt, løse opp i potensielle konflikter, snakke sant på telefonen og praktisere voksenadekvat relasjons-kompetanse. Trygghet, medmenneskelighet og omtanke er sentralt!

o   Dere utfordrer kulturen i Modum Bad, hvor dere fra pidestallen kommuniserer med oss oven-fra-ned i skriftlig kommunikasjon. Det virker som om Dere helst vil snakke OM oss pr telefon, i de lukkede møterom og aldri møte oss i konstruktiv dialog. Dere representerer ett sett av negative perspektiver og holdninger til traumepasienter – slik dere velger å formulere dere i skriv og på nettsider. Dette er problematisk.
 
- Skuespiller With sprer frykt, mistenksomhet, fordommer og fordømmelse på en  smertefull måte slik dette notatet formidler. Hun er ikke faglig egnet til å holde Undervisning og være møteleder i viktige Stabiliseringskurs. Og med en slik atferd burde hun løses fra kontrakten.

o   Det er viktig at dere velger å se på traumepasienter som ekte medmennesker, og ikke lar vår diagnose prege den holdningen Dere legger for dagen. Vi passer ikke inn i en felles MAL. Vi er unike personligheter!

o   Dere utvikler en pasientkultur hvor dere spiller på lag med pasienten og står oppfor oss når vi utsettes for kritikk og trakassering fra deres egne på kursdager.

«Å vise tillit og anerkjennelse er en væremåte»!

·         Hva slags åpne informasjonsprosesser dere skal ha i forvern og gjennom kursdager? Hva kan man forvente og hva slags kommunikasjonsatferd kan vi som pasienter forvente? Avklare Behandleren sin aktive rolle iht samlede traume-behandlingsprosessen. Hvordan involvere behandler i forkant av viktige beslutninger for Pasientens, eller Modum Bad sitt beste? Jeg fikk skylda for "dårlig stemning" på kursdager. Dette selv om det var møteledere som skrek i affekt og skapte affekt hos enkelte kursdeltagere :-( 

·         Hvordan samhandle med behandler før Behandlermøtet, slik at alle aktører vet hva som er forventet «supplement til behandling» på kursdager og åpen konstruktiv kommunikasjon mellom kursdager. Hvordan løse opp i avtaler som ikke fungerer slik Modum Bad forventer (uten å involvere behandler og pasient)? STOPPE SLADDER, BAKSNAKKING og negativ omtale av pasienter som ikke er tilstede i Behandlermøte og som kun pasientens egen behandler kjenner. Dette uvesenet STOPPES NÅ!!

·         Hvordan dere kan skreddersy Stab-kurs, men også døgnopphold for et mangfold av traumepasienter. I en stige iht til ulike faser av traumebehandlingsprosessen og intellektuell kapasitet i Pasientgruppen. Herunder avklare hva som er adekvat ventetid før kursstart og døgnopphold.

·         Hvordan være resultatet av egenmedisinen? Modum Bad har et stort om omfattende mangfold av Fagpersoner; Psykologspesialister, psykologer, spesialister på psykiatri, psykisk sykepleiere osv. Dere har en stor kompetanse som vil ha stor verdi når den deles i relasjon og i dialog. Hvordan kan Modum Bad utvikle god relasjonskompetanse også hos studenter som skal bli profesjonelle behandlere, for at kompetansen kan komme mangfoldet av traumepasienter til gode. Spesialbehandling med fordumming og sansefjas - dulling og pusing, tjener ingen pasienter og bør være unntaket og en anledning for dem som kan betale for slik privat helsehjelp. Offentlige støttede helsetilbud bør være rettet mot at pasientene gis anledning til å bli helt friske og rehabiliterte tilbake til utdanning og jobb/karriere.

  «Å ville lære og forstå sammenhenger har en uendelig verdi. Da må du være villig til å erfare, kommunisere og lære. Dette er kunnskap som har verdi når den deles i relasjon».

 5.    Jeg har tatt på meg den store oppgaven med å bli helt frisk – med min diagnose Pariakasten (slik dere velger og «håndtere meg og min smerte») er dette blitt en helt umenneskelig oppgave.
 

Min hensikt med alle skriftlige henvendelser til Modum Bads ansvarlige ledere og nøkkelpersoner - sammen med bloggposter,  er at dere vil ta mine tilbakemeldinger til etterretning for å lære. Slik erfaringskompetanse er faktisk nyttig i forskningsøyemed. Jeg har et håp om at dere vil gjøre det eneste rette med å rette opp dette samlede etterlatte inntrykket notatet skisserer. Jeg forventer selvsagt en ekte og uforbeholden unnskyldning fra Møtelederne fra mitt kurs så snart det lar seg gjøre. Dette sammen med mulighet for en dialog som ivaretar mitt samlet behov knyttet til min alvorlige traumebehandlingsprosess.

 
Ta utfordringene med å erkjenne Deres begrensede kunnskap ved å velge å stille åpne spørsmål i en konstruktiv dialog. Fakta i dette notatet viser (jeg er 100% sannferdig når jeg viser tillit og deler mine faktiske opplevelser) hvordan Modum Bad er uprofesjonell i sin «avtalepolicy» når dere velger å avbryte en så viktig «avtale», og samtidig alvorlig smertefull traumebehandlingsprosess uten å involvere min Behandler som har beslutningsmandatet. Dette til tross for alvoret i, i Henvisning og med18 mnd ventetid, omfattende forvern, oppdragende fokus rammer og regler osv. 

 Jeg beklager på det sterkeste at jeg ble valgt til syndebukk for at dere selv skulle slippe å ta ansvar for Skuespiller With sin trakassering og ekskludering av meg på kursdag 3; situasjonen, uverdige kommunikasjonsatferden fra Modum Bad i etterkant og den mest forhastede og smertefulle utkastelsen. Det finnes faktisk grenser for en slik utilbørlighet som faktisk er mobbing på sitt verste.

Å ignorere mine alvorlige henvendelser i etterkant, pr mail med 0 respons er både uprofesjonelt og helt unødvendig krenkende. Hva med posisjoneringen om at Dere «fremmer psykisk helse og livskvalitet». Gjelder dette ikke for meg?

Med vennlig hilsen Emma Hansen, @emmahansen1963